Un total de tres muíños de canle rehabilitados que se sitúan nas proximidades do Regato da Goleta, un hidrónimo de orixe arábiga co significado de “boca do río” e relacionado co latín gula (“garganta”) segundo Nicandro Ares (2013). De arriba a baixo reciben o nome de Muíño do Covelo, da Volta e do Alto respectivamente.