Para Táboas Veleiro (1998) "nesta edificación cabe facer mención da ruptura da fachada principal, na que aparece un prisma. Este volume acristalado nos dous niveis da cornixa está apoiada sobre catro falsas pilastras apegadas. A separación entre carpintarías remárcase con faixas verticais e horizontais de azulexo".