"Sen lugar a dúbidas un dos espazos acristalados máis belos das vivendas inventariadas. sobre unhas columnas de pedra discorre un paramento onde a cor, o azulexo e o traballo en madeira da carpintería compoñen unha galería extraordinaria" (Táboas Veleiro; 1998)