Para Táboas Veleiro (1998) "é interesante a racionalidade desta fachada. Por outra parte hai que facer mención especial pola singularidade no tratamento do corpo central, a como se modifica a liña de cornixa e aparece un paramento sobre esta a modo de remate. Tamén hai que destacar a cor empregada na decoración de toda a fachada."