Corporación Municipal

PSdeG-PSOE:
D. ANDRÉS DÍAZ SOBRAL
Dna. LETICIA ROCHA MUÑIZ
D. JOSE MANUEL MARTÍNEZ IGLESIAS
Dna. MARÍA AURORA GARRIDO PESO
Dna. RAQUEL LÓPEZ MARTÍNEZ
D. JOSÉ MANUEL GARRIDO PARADA
D. ENRIQUE VIDAL TELLADO
Dna. MARÍA ISABEL PREGAL AVIÓN
BNG
Dna. María Sol Seoane Ventín
D. Xose Xabier Lourenzo Campos
PP
D. Antón Xil Alcántara 
Dna. Inés Sánchez
D. Lino Mariño de la Iglesia

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.