XUSTÁNS (San Martiño)

POBLACIÓN: 670
LUGARES: Aluncía, Baltar, Chan do Casal e Sobreiro
FESTAS:
Romería de Cristo Rei: Lévase a cabo o primeiro domingo de xullo no lugar de Xustáns

Datada a mediados do século XX, a Capela de Cristo Rey é a ampliación da anterior de 1895.

Capela de planta cadrada. o corpo superior está rematado nunha balaustrada. Na parte superior hai una escultura pétrea de Cristo Rey. No interior, un retablillo coa imaxe de Cristo Rei, de estilo moderno.

De principios do século XX. Cruz de sección cadrada. Dende a parte en onde se observa a Ría de Vigo apreciánse uns ferros que parecen ter sostido algo noutros tempos. Na parte onde se divisa o val do río Verdugo aparece una inscrición.

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.