Situación e mapas

Dende A Coruña e Santiago chégase a Pontevedra pola A-9 ou pola N-550.
En Pontevedra tómase a PO-255 directamente ata Ponte Caldelas.

A Coruña: 143 km · Santiago: 71 km · Pontevedra: 13 km · Vigo: 39 km

Ten unha superficie de 87 km2 e unha poboación que ronda os 6.500 habitantes. Municipio pertenecente á comarca de Pontevedra, dividida en nove parroquias formadas por lugares ou aldeas, que se sitúa nuna zona xeográfica de transición entre as montañas do interior pontevedrés e as ribeiras das Rías Baixas. É terra de manantiais e ríos, de abruptas serras e encaixados vales.

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.