BANDO: FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO 2024

ANDRÉS DÍAZ SOBRAL, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS.
FAI SABER:

Que con motivo da festividade de SAN XOÁN e SAN PEDRO nos vindeiros 24 e 29 de xuño, recórdase a tódolos veciños/as do municipio que:
A COMUNICACIÓN PARA FACER FOGUEIRAS PODERÁ PRESENTARSE ATA O DÍA 18 DE XUÑO (MARTES) POLA SEDE ELECTRÓNICA (pontecaldelas.sedelectronica.es) OU NAS OFICINAS DO CONCELLO.

Todo elo de conformidade co establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Ponte Caldelas, 29 de maio de 2024

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.