ADMINISTRACIÓN

A Deputación de Pontevedra colaborou co Concello de Ponte Caldelas no gasto corrente derivado da prestación de servizo municipais

A Deputación de Pontevedra, a través da Liña 2 do Plan Concellos – Gasto Corrente derivado da prestación de servizos municipais do Plan Concellos 2023, colaborou co Concello de Ponte Caldelas cunha  subvención, por importe de 55.898,44 euros para a Recollida, transporte e xestíón de residuos sólidos urbáns e xestión do Punto Limpo. Empregouse para o pago das facturas correspondentes aos meses de maio e xuño de 2023 do Contrato de recollida, transporte e xestión de residuos sólidos urbanos e xestión do punto limpo municipal, cuxa  cifra ascende a 67.011,86 euros.

A Deputación de Pontevedra colaborou co Concello de Ponte Caldelas na sesión vermú de agosto e a Festa das Dores 2023

A Deputación de Pontevedra, a través da Liña 2 do Plan Concellos 2023, colaborou co Concello de Ponte Caldelas na sesión vermú do mes de agosto e a Festa das Dores 2023. A colaboración foi ao abeiro da Liña 2 do Plan Concellos 2023. A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Ponte Caldelas unha subvención de 55.898,44 euros dos que o Concello de Ponte Caldelas investiu un total de 55,898,44 euros, repartidos na actuación de catro bandas de música e as actuacións das orquestras na verbena da Festa das Dores.

Desbroce mecanizado en preventivo de 25,79 hectáreas

O Concello de Ponte Caldelas realizou traballos de prevención de incendios en 25,74 hectáreas de vías, camiños e outras superficies forestais de titularidade municipal.

Co fin de cumprir co establecido no Convenio Interadministrativo entre a Consellaría do Medio Rural o Concello de Ponte Caldelas realizou accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014‐2020.
Así cúmprese co convenio asinado o 25 de maio de 2023, no que o Concello de Ponte Caldelas se comprometeu a realizar actuacións de tratamentos preventivos de xeito mecanizado mediante a xestión da biomasa vexetal co fin de diminuír a carga de combustible e crear descontinuidades horizontais e verticais para conseguir modelos de combustibles nos que o lume, en caso de producirse, avance con máis lentitude e facilite a intervención dos medios de defensa.

A continuación, enumeranse as actuacións que se levaran a cabo en vías e camiños
forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión da biomasa mediante roza, rareo e
eliminación de restos.

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.