A Deputación de Pontevedra concede ao Concello de Ponte Caldelas unha subvención de 53.831,95 euros con cargo á Liña 2 do Plan + Provincia

A Deputación de Pontevedra, a través da Liña 2- Pagamento de Débedas a Acreedores- do Plan de Obras e Servizos (Plan Máis Provincia) concedeu ao Concello de Ponte Caldelas cunha  subvención, por importe de 53.831,95 euros para o pagamento das facturas dos meses de xullo e agosto de 2023 do servizo de Recollida, transporte e xestión de residuos sólidos urbáns e xestión do Punto Limpo, cuxo importe ascende as 72.819,86 euros.

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.